Menu
 

Πόσα θα πληρώσετε με το νέο φόρο στα ακίνητα!

Παρά τις αρχικές δεσμεύσεις ότι το νέο χαράτσι στα ακίνητα δεν θα ξεπεράσει τα 10 ευρώ/ τ.μ το υπουργείο οικονομικών κατέληξε σε κλίμακα η οποία φτάνει έως και τα 20 ευρώ/ τ.μ καθώς θέλει να καλύψει τις απώλειες εσόδων που θα έχει λόγω του ότι θα υπολογίζεται και η παλαιότητα του ακίνητου...

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών το ειδικό τέλος ακίνητης περιουσίας θα κάνει πρεμιέρα στο επόμενο λογαριασμό της ΔΕΗ που θα καταβληθεί σε δύο δόσεις και θα επιβαρύνει κατά μέσο όρο με 4 ευρώ/ τ.μ. του ιδιοκτήτες και όχι τους ενοικιαστές Όσοι δεν καταβάλουν τον φόρο απειλούνται με διακοπή ρεύματος

Η κλίμακα ξεκινάει από 0,5 ευρώ για τις ευπαθείς ομάδες και φτάνει μέχρι τα 16 ευρώ/ τμ για τις πλέον ακριβές περιοχές. Για νεόδμητα ακίνητα θα υπολογίζεται και συντελεστής παλαιότητας 1,25% ενώ για παλιά κτήρια ο συντελεστής παλαιότητας θα μειώνεται στο 1%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου οικονομικών Το νέο χαράτσι θα επιβληθείς 5,079 εκατομμύρια οικιακές και εμπορικές παροχές που αφορούν δομημένες επιφάνειες συνολικού εμβαδού 562 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων αντικειμενικής αξίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης, 560 δισ. ευρώ και εμπορικής αξίας 1 τρισ. ευρώ κατά τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

Κριτήρια για την επιλογή του μέτρου αυτού ήταν τα εξής:

α. η καθολικότητα, η αναλογικότητα και η δυνατότητα ταχείας είσπραξης των σχετικών εσόδων,

β. ελάχιστη συμβολή στην περαιτέρω αύξηση της ύφεσης, σε σύγκριση με άλλα μέτρα αμέσου αποτελέσματος (όπως π.χ. αύξηση εμμέσων φόρων), και

γ. ο έμμεσα αλλά σαφώς ανταποδοτικός χαρακτήρας του μέτρου, καθώς επιβάλλεται σε περιουσία της οποίας η πραγματική αξία εξαρτάται απολύτως από την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων.

Τα γενικά χαρακτηριστικά του μέτρου είναι τα εξής:

-Επιβάλλεται ειδικό τέλος διάμεσου ύψους 4 ευρώ ανά τ.μ. στις ηλεκτροδοτούμενες δομημένες επιφάνειες, οι οποίες αποτελούν και τη βάση επιβολής του Τ.Α.Π. του άρθρου 24 του ν.2130/1993.

-Το τέλος αυτό θα εισπραχθεί μέσω των επόμενων λογαριασμών της ΔΕΗ προκειμένου να επιτευχθεί άμεση εισπραξιμότητα και η υλοποίηση των στόχων του προϋπολογισμού του 2011.

-Αφορά 5,079 εκατομμύρια οικιακές και εμπορικές παροχές που αφορούν δομημένες επιφάνειες συνολικού εμβαδού 562 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων αντικειμενικής αξίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης, 560 δισ. ευρώ και εμπορικής αξίας 1 τρισ. ευρώ κατά τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

-Το επιβαλλόμενο, συνεπώς, τέλος αντιστοιχεί σε 2‰ (δύο τοις χιλίοις) της πραγματικής αξίας των ακινήτων, επιβάρυνση απολύτως ανεκτή και αναλογική σε σχέση με την πραγματική αξία της ακίνητης περιουσίας την οποία σκοπεί να διασφαλίσει.

Για την αναλογικότητα του μέτρου, τα νεόδμητα κτίρια επιβαρύνονται περισσότερο σε σχέση με τα παλαιότερα και σε βάθος 25ετίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι το 64% των κατοικιών στην Ελλάδα έχει ηλικία μεγαλύτερη από 25 έτη και μόνο 2% έχουν δομηθεί κατά την τελευταία πενταετία.


Ερωτήσεις – απαντήσεις

1.Σε ποιον επιβάλλεται το τέλος;

Το τέλος επιβάλλεται στον κύριο του ακινήτου ή στον επικαρπωτή. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας βαρυνόμενοι είναι οι συνιδιοκτήτες κατά το λόγο της συμμετοχής καθενός από αυτούς. Υπόχρεος για την καταβολή είναι ο χρήστης του ακινήτου, ο οποίος το καταβάλλει μαζί με τον λογαριασμό κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν ο χρήστης είναι μισθωτής, με την καταβολή επέρχεται αυτοδικαίως συμψηφισμός με οφειλόμενα ή μελλοντικά μισθώματα.

2.Έχει ληφθεί πρόνοια για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, πολύτεκνους, επιδοτούμενους ανέργους και ανάπηρους;

Φυσικά. Είναι προφανές ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το τέλος να είναι απολύτως αναλογικό. Ειδικότερα, για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, εισάγεται ειδικός συντελεστής προσδιορισμού του τέλους (€ 0,5), ανεξάρτητα από τον χρόνο δόμησης του ακινήτου (και εφόσον αυτό βρίσκεται σε περιοχή τιμής ζώνης κάτω των € 3.000 ανά τ.μ.), εφόσον πρόκειται για ακίνητο που ιδιοκατοικείται από πολύτεκνο, άνεργο επιδοτούμενο από τον ΟΑΕΔ (1/1-31/8 για το 2011 ή 1/1-30/4 για το 2012), ή άτομο ανάπηρο ή βαρυνόμενο φορολογικά από ανάπηρο.

3.Πώς υπολογίζεται το έκτακτο ειδικό τέλος;

Για τον υπολογισμό του τέλος λαμβάνεται υπόψη το ύψος της τιμής ζώνης (με βάση τα οποία λογίστηκε το τέλος ακίνητης περιουσίας στο ακίνητο), το εμβαδό του ακινήτου, συντελεστής προσδιορισμού του τέλους σε ευρώ ανά τ.μ., καθώς και συντελεστής προσαύξησης αντιστρόφως ανάλογος προς την παλαιότητα του ακινήτου. Συγκεκριμένα:


4.Ποια ακίνητα απαλλάσσονται από την καταβολή του τέλους;

Οι υποκειμενικές και αντικειμενικές απαλλαγές από το έκτακτο ειδικό τέλος ταυτίζονται με τις απαλλαγές που προβλέπονται στο νόμο (παρ. 7, άρ. 24, ν. 2130/1993)*

5.Σε τι είδους ακίνητα επιβάλλεται το τέλος;

Επιβάλλεται πάνω στις δομημένες επιφάνειες που ηλεκτροδοτούνται για οικιακή ή εμπορική χρήση και οι οποίες αποτελούν την βάση και για το τέλος της ακίνητης περιουσίας υπέρ των Ο.Τ.Α. (άρ. 24, ν. 2130/1993).

6.Πώς γίνεται ο υπολογισμός του τέλους;

Με την εφαρμογή δέκα συντελεστών, από 0,5 (για τις ευπαθείς ομάδες) έως και 16 ευρώ (για πολύ ακριβές περιοχές) ανά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με την τιμή ζώνης στην οποία βρίσκεται το ακίνητο και την εφαρμογή συντελεστή προσαύξησης για τα νεόδμητα κτίρια.

7.Πώς εξασφαλίζεται η εισπραξιμότητα του τέλους;

Το θέμα της εισπραξιμότητας του τέλους κατέστησε επιβεβλημένη την ανάγκη επιβολής του με βάση τα δεδομένα των μηχανογραφικών καταστάσεων της ΔΕΗ.

8.Πώς καταβάλλεται το ειδικό έκτακτο τέλος;

Το ειδικό έκτακτο τέλος συνεισπράττεται από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής:
- για το 2011 σε δύο ισόποσες δόσεις από τον Οκτώβριο του 2011 μέχρι τον Ιανουάριο του 2012,
- για το 2012 σε τέσσερις ισόποσες δόσεις από τον Μάιο μέχρι τον Δεκέμβριο 2012.

9.Υπάρχουν κυρώσεις αν δεν καταβληθεί το τέλος;

Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το τέλος, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προβαίνουν στη διακοπή του ρεύματος και δεν το επαναχορηγούν μέχρι την εξόφλησή του. Αν δεν ζητηθεί η επαναχορήγηση ρεύματος, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές, αφού διαγράψουν τον υπόχρεο συνδρομητή ενημερώνουν το Ελληνικό Δημόσιο, ώστε να μεριμνήσει για την είσπραξη του οφειλόμενου τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα για την Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) Η αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος δεν επιτρέπεται αν δεν εξοφληθεί προηγουμένως το ειδικό τέλος.


Ποιοι εξαιρούνται από το φόρο

Η ρύθμιση προβλέπει εξαιρέσεις

α) Στο Ελληνικό Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., στους Ο.Τ.Α. και στις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις.

β) Στους Ναούς, στις Ιερές Μονές, στο Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, στην Ιερά Μονή του Όρους Σινά, στο Άγιο Όρος, στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και στα Θρησκευτικά γενικά ιδρύματα.

γ) Στα αναγνωρισμένα ξένα θρησκευτικά δόγματα, που τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την άσκηση δημόσιας λατρείας και την διεξαγωγή υπηρεσιών θρησκευτικής φύσεως.

δ) Στα φιλανθρωπικά ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα.

ε) Στα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που υπάρχουν ή θα συσταθούν και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, καθώς και οι περιουσίες του άρθρου 96 του α.ν. 2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α`) «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών», εφόσον επιδιώκονται από αυτά αποδεδειγμένα σκοποί εθνωφελείς ή θρησκευτικοί ή σε ευρύτερο κύκλο φιλανθρωπικοί ή εκπαιδευτικοί ή καλλιτεχνικοί ή κοινωφελείς ή εκκλησιαστικοί, καθώς και ξένα που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς, με τον όρο της αμοιβαιότητας.

στ) Στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, ενώσεις, ομοσπονδίες που έχουν νόμιμα αναγνωρισθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι αθλητικών εγκαταστάσεως για την πραγματοποίηση των αθλητικών τους σκοπών.

ζ) Στα ξένα κράτη όταν αυτά χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση πρεσβειών και προξενείων αυτών με τον όρο της αμοιβαιότητας.

η) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και

θ) Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί:

- Ως δημόσιοι χώροι ταφής (νεκροταφεία)

- Ως διατηρητέα, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν εισόδημα.

- Ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων.

ι) Τα κτίσματα που βρίσκονται εκτός οικισμού ή σε αγροτικές περιοχές και χρησιμοποιούνται για το σταυλισμό ολιγάριθμων οικόσιτων ζώων για οικιακές ανάγκες του υπόχρεου.

Συντελεστής ειδικού τέλους (€/τ.μ.)

0,5

για ευπαθείς ομάδες

3

4

€ 501-1000

5

€ 1001-1500

6

€ 1501-2000

8

€ 2001-2500

10

€ 2501-3000

12

€ 3001-4000

14

€ 4001-5000

16

€ 5001 και άνω


Παλαιότητα

Συντελεστής

έως 26 έτη

1

25-20 έτη

1,05

19-15 έτη

1,1

14-10 έτη

1,15

9-5 έτη

1,2

4-0 έτη

1,25Δημοσίευση σχολίου

 1. Ανώνυμος18/9/11, 1:50 μ.μ.

  ειμαι συνταξιουχος των 851.00 ευρω ,θα πρεπη να κοψω πολλα ,οπως τη μιση θερμανση ,να μοιωσω το φωτισμομου ,να κοψω το τυρι, να μοιωσω της κοινησεισμου ,για να μην πληρωσω εισητηρια ,και να μην λιωσω τα παπουτσι μου, και θα πρεπη να βρω και κατι ακομα .ΕΙΜΑΙ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΥ ΜΕ ΓΥΡΙΖΟΥΝ ΠΙΣΟ 56 ΧΡΟΝΙΑ,,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος20/9/11, 6:03 μ.μ.

  Ντροπη στα λαμογια που επι 40 χρονια εκλεβαν και τωρα μας καλουν να πληρωσουμε τα φαγοποτια.Δεν επρεπε να παει εστω κι ενας φυλακη;;;;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος24/9/11, 2:57 μ.μ.

  Δεν έχω εισοδήματα και έχω ένα ακίνητο με τιμή ζώνης 234. Τι πρεπει να κανω για να εξαίρεθω από τον φόρο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος24/9/11, 8:18 μ.μ.

  Ντροπή που τους ψηφίζουμε ακόμα. Αλλά για να φανταστείτε πόσο ηλίθιοι είμαστε ακόμα και στις δημοσκοπίσεις που γίνονται, αυτούς πάλι ψηφίζουμε... Καλά να πάθουμε και ας μάθουμε επιτέλους ότι ο δυκομματισμός ΔΕΝ είναι λύση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος26/9/11, 10:45 μ.μ.

  Αν δεν πληρωσει ΚΑΝΕΙΣ τι θα μας κανουν? θα κοψουν σε ολους το ρευμα...?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμος29/9/11, 4:30 μ.μ.

  ειμαι ιδιωτικη υπαλληλος μου κοψαν 32ευρω απ το μισθο μου δινω 200ευρω σε δανειο σπιτιου .ειμαι ελευθερη παλευω μονη για τη ζωη μου....και μ ολα αυτα ντρεπομαι που ειμαι ελληνιδα η απολυτη ξεφτιλα πρεπει να βγουμε ολοι στους δρομους να πληρωσει ο Τσουκατος ο Μαντελης κι ολα τα λαμογια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ανώνυμος30/9/11, 12:29 μ.μ.

  Είμαστε όλοι άξιοι της μοίρας μας γιατί εμείς " χτίσαμε" αυτή τη κονωνία της ψευτιάς , της κλεψιάς, του ρουσφετιού και όλης αυτής της διαφθοράς!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ανώνυμος30/9/11, 1:34 μ.μ.

  Ντροπή σας πια, γονατίσατε τους φτωχούς τους οποίους καλείτε να πληρώσουν με το υστέρημά τους τα λάθη σας και τις διαπραγματεύσεις σας για τα κωλοπακέτα στήριξης που τρώνε ολόκληρα οι τράπεζες και τα λαμόγια που κάθονται και δεν προσφέρουν τίποτα στην κοινωνία. Οι πλουσιότεροι δεν έχουν πρόβλημα, άντε να στερηθούν και 1 από τα 10 ακίνητα. Ο φτωχός όμως στερείται πολλά. Πάρτε παράδειγμα τους συνταξιούχους. Ξέρετε πόσοι ζουν από μια σύνταξη των 850 ευρώ ειδικά αν τα παιδιά τους είναι άνεργα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ανώνυμος30/9/11, 5:44 μ.μ.

  auti pou kivernoun ton topo mas einai ilithioi auto ine to provlima.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ανώνυμος2/10/11, 8:47 μ.μ.

  και καποιοι ακομα πιο ηλιθιοι τους ψηφιζουν ακομα!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ανώνυμος3/10/11, 4:12 μ.μ.

  Κλείστε φυλακή όλους τους πολιτικούς και πάρτε την περιουσία τους για να μειώσετε το έλειμα. Ντρέπομαι που μένω σε αυτήν την κολωχώρα. Αλήτες, γουρούνια πολιτικοί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ανώνυμος4/10/11, 3:45 μ.μ.

  Το προβλημα, Ανωνυμε, ειναι σε κατι αγραμματους σαν κι εσενα. Μαθε πρωτα να γραφεις και μετα κρινε οσο θελεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Ανώνυμος4/10/11, 4:44 μ.μ.

  Ρε πεδία άντε να κρεμάσουμε όλους αυτούς που μας κορόιδεψαν και μας κατάκλεψαν μετά τι θα γυνή θα σωθεί η Ελλάδα πιστεύω όχι. αν δεν βοηθήσαμε τώρα ποτέ όταν πτωχεύσει η Ελλάδα, στο κάτω κάτω δεν είναι και πρώτη φορά που μας αδειάζουν τα πορτοφόλια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ανώνυμος12/10/11, 10:05 μ.μ.

  Αντί να επιβάλουν καθημερινά φόρους και να απομυζούν τον ελληνικό λαό μέχρι τελευταίας ρανίδας του αίματός του, ας καθίσουν μια μόνο μέρα στα διάφορα ιδιωτικά Νοσοκομεία και να καταγράψουν πόσες επεμβάσεις γίνονται καθημερινά, ποιοι γιατροί τις κάνουν και πόσα δηλώνουν.
  Ως γνωστόν ουδείς εξ αυτών δίνει απόδειξη, ούτε και οι αναισθησιολόγοι, εισπράττουν δε για κάθε επέμβαση πάνω από δυο χιλιάδες μέχρι 20.000 και φυσικά δηλώνουν ότι είναι άποροι και παίρνουν προκλητικά επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης.
  Άραγε γιατί αυτούς τους "κυρίους" δεν τολμά να τους αγγίξει κανείς. Μήπως αυτοί είναι σε μεγάλο ποσοστό η αιτία του κακού για την κρίση που διέρχεται η χώρα μας;
  Καθηγητές και δάσκαλοι που κάνουν ιδιαίτερα δηλώνουν τα χρήματα που εισπράττουν: Οχι βέβαια! Γιατί δεν τους ελέγχει κανείς;
  Υπάλληλοι πολεοδομιών,συμβολαιογράφοι,ελεύθεροι επαγγελματίες κ.α. δηλώνουν αυτά που κερδίζουν: Ποιος τους ελέγχει; Κανείς!
  Να λοιπόν πως και από που μπορεί η πολιτεία να εισπράξει φόρους και να αυξήσει τα έσοδα του κράτους!
  Αρκεί όμως να το θέλεις!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Ανώνυμος15/10/11, 12:01 μ.μ.

  ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ.ΛΙΓΟΙ ΤΡΩΝΕ-ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ.ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΑΞΤΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑΣ.ΑΝ ΕΧΕΙ ΜΕΙΝΕΙ ΛΙΓΗ ΖΩΗ ΑΚΟΜΗ.ΜΟΝΟ ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΙΖΕΡΙΑ ΘΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ.ΦΟΡΟΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ,ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ.ΝΔ ΚΑΙ ΠΑΣΟΚ ΛΗΣΤΕΨΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΙΤΣΑ ΜΑΣ,ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΤΩΡΑ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ ΘΑ ΦΥΓΟΥΝ ΒΡΑΔΥ ΚΑΙ ΜΕ ΚΛΩΤΣΙΕΣ.ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΞΕΧΡΕΩΣΟΥΝ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΠΟΥ ΑΥΤΟΙ ΕΦΑΓΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΣΘΩΤΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΤΩΝ 700 ΕΥΡΩ.ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΟΛΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΠΗΡΑΝ.ΑΛΗΤΕΣ .ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΣΜΟΣ ΑΚΟΜΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΕΙ.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΣΗΚΩΘΟΥΜΕ ,ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ,ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΦΗΣΑΝ ΤΙΠΟΤΑ ,ΟΥΤΕ ΛΕΦΤΑ ΟΥΤΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ,ΑΣ ΦΟΒΟΝΤΑΙ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ.ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ.ΞΥΠΝΑ ΕΛΛΗΝΑ ,ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΑΙ,ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΣΟΥ ΠΑΡΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ.ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΙΑΡΙΔΕΣ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΟΥΝ 1000 ΕΥΡΩ.ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ,ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ,ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ,ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,ΑΞΙΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΣΕΙ ΠΑΝΩ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΦΑΝΕ,ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ.ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ,ΜΟΝΟ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΠΟΝΟ.ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΠΩΣ ΘΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ;;;;ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΖΩΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΤΗΝ ΧΑΡΙΣΟΥΜΕ , ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΕΩΝ ΟΜΩΣ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Ανώνυμος26/10/11, 5:59 π.μ.

  καλημερα ας παρουν κ κανενα φραγκο απο τους παπαδες που δεν ξερουν τι εχουν κ τους πληρωνουμε κιολας κ μολις παν να τους φορολογισουν ξεσηκωνονται λες και τα λεφτα ειναι δικα τους ντροπη τους αυτα διδαξε ο χριστος ντροπη τους κ παλι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Ανώνυμος31/10/11, 10:05 μ.μ.

  Stin Germania plironoun gia ta teli kukloforias....ana meres...giath stin ellada plironoume gia ena amaksi pou apoktisame ana xrono???me ton foro tis DEH ti tha ginei??to ido??ana xrono?? I ana meres???Etsi apla gia na kseroume...ti mas ginete, edo stin Ellada....pou otan figan to 1960 oi ellines, epidi pinousan....k mas peneban kathimerinos oi goneis mas....to poso kali einai auti i xora!!!!!Pou epitelous katalabame k emeis....oi LAZOGERMANOI, pos to megalutero lathos pou kanan oi goneis mas k emeis..to na ependisoume se mia xora pou den mas exei prosferei apolitos tpt...ektos apo pseftia!!!
  Figan stin ksenitia, ependisan ola ta xrimata tous, ftiaksan oikodomes..plironan k plironoun akomi forous k IKA, stin dithen xora tous,forologounde apo to proto Euro, k den ftanoun ola auta..mas timoroun k me
  ton foro tis DEHS!!!Opote thelw na mathw, an parw reuma to Dekembrio 2011, tha plirosw gia olo to xrono??Etsi gia na protimastoume na broume kana dikigoro...gia na sas kanoume minisi, prin plirosoume...tosoi foroi....reeeeeeeee....min brisw kiolas.....pou pane??????????????????????????????????????????????????????????????????????????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Ανώνυμος1/11/11, 6:40 π.μ.

  Ανώνυμος είπε...
  Το προβλημα, Ανωνυμε, ειναι σε κατι αγραμματους σαν κι εσενα. Μαθε πρωτα να γραφεις και μετα κρινε οσο θελεις.
  4 Οκτωβρίου 2011 3:45 μ.μ.

  _____________________________________
  Ti rolo paizei an kapios pasxei apo dusleksia, i ean exei zisei sto eksoteriko, opos egw, Kyrie Eksipnakia?
  Mipos o allos exei kaluteres gnoseis mathimatikon k niotheis komplex?O psuxologos se perimenei....k sigoura den tha dylosei auta pou tha ton akoumbiseis...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Ανώνυμος2/11/11, 3:58 μ.μ.

  Ξέρει κανείς να μου πει το εξής: αν έχω οικόπεδο, χωρίς κανένα κτίσμα θα φορολογηθει(εντός και εκτός πόλης); Δεν έχουν λογαραριασμούς ΔΕΗ, εφ'οσον δε χρησομοποιούν ρεύμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Ανώνυμος8/11/11, 7:07 μ.μ.

  NTROPI SE OLOUS OSOUS KLEPSATE APO TN LAO!! EPITELOUS PREPEI NA PAEI KAPOIOS FILAKI.... ALLA PANE OMOS ... AYTOI P DEN EXOUN!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Ανώνυμος14/11/11, 8:07 μ.μ.

  ΞΕΦΤΙΛΙΣΜΕΝΟΙ..ΚΑΠΟΙΟΙ δουλευουμε απο το πρωι ως το βραδυ σε αθλιες συνθηκες εργασιας ετσι οπως τα κανατε χωρις διακιωματα χωρις απαιτησεις και κυριως χωρις ελπιδα.ηρθε η ΔΕΗ.για ενα σπιτι που ειναι απο το 80 προικα της μανας μου-δεν το αγορασα φυσικα..πωσ αλλωστε-950 ευρω.κοιτα βρε μαλακα πρωτα ποσα παιρνουν αυτοι που τους φορολογεις και επειτα κανε οτι θες.πως να ζησεις με 800-950= -150 ευρω????????????????????????????????????????
  ΓΕΛΟΙΟΙ-ΤΙΠΟΤΕΝΙΟΙ
  Ιχνος τσιπας,ιχνος ανθρωπιας
  ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΑ.
  ΛΥΠΑΜΑΙ...ΕΣΑΣ ΛΥΠΑΜΑΙ!ΚΑΘΙΚΙΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Ανώνυμος14/11/11, 8:08 μ.μ.

  ΚΑΘΙΚΙΑ ΚΛΕΦΤΕΣ
  ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 
Top